How-many-types-of-stamps-news-site

แสตมป์มีกี่ประเภท มาเรียนรู้กันได้เลย

‘แสตมป์’ คือ หลักฐานชำระเงินค่าบริการไปรษณีย์ มีลักษณะเป็นกระดาษ 4 เหลี่ยมขนาดเล็ก ในอดีตการสะสมแสตมป์ถือเป็นงานอดิเรก ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของแสตมป์ได้หลายแบบ ตามปกติทั่วไปแล้ว นิยมแบ่งเป็นประเภท 3 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย

  1. แสตมป์ทั่วไป

มีจุดประสงค์ในการพิมพ์เพื่อใช้งานไปรษณีย์เป็นหลัก โดยเป็นแสตมป์ประเภทแรกที่ได้รับการพิมพ์ขึ้นมาใช้งาน ซึ่งค่าไปรษณีย์มีความหลากหลายทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของจงหมาย, ระยะทางของที่หมายที่จะส่งไป, ความเร่งด่วนของการส่ง เป็นต้น ตามปกติแล้วแสตมป์ทั่วไปมีให้เลือกหลายราคา โดยมีจำนวนพิมพ์ต่อล็อตสูง อีกทั้งในรูปแบบหนึ่งอาจมีการพิมพ์เพิ่มเติมหลายครั้ง เมื่อขาดตลาด

สำหรับภาพที่นำมาใช้พิมพ์ลงบนแสตมป์ทั่วไป มักจะประกอบด้วย ภาพของพระมหากษัตริย์, ภาพสวยงาม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของประเทศ เช่น ดอกไม้, สัตว์, อาคาร, สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น เรื่องน่ารู้ คือ แสตมป์ดวงแรกของโลกพิมพ์ภาพสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

สำหรับประเทศไทยในช่วงยุคแรกเริ่มในการไปรษณีย์ มักนำภาพพระมหากษัตริย์มาใช้ในการพิมพ์ หากแต่ต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมีการใช้รูปอื่นๆ เข้ามาผสมผสานสร้างแสตมป์สวยงามมากมาย เช่น ธงชาติ, รูปช้าง, รูปนก เป็นต้น

  1. แสตมป์ที่ระลึก

จัดเป็นแสตมป์พิเศษ พิมพ์ขึ้นในโอกาสต่างๆ รวมทั้งพิมพ์ในจำนวนจำกัด เมื่อจำหน่ายหมดแล้วก็ไม่อาจพิมพ์เพิ่มได้ โดยแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ เช่น…

  • พิมพ์ออกมาเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น วันครบรอบของบุคคลสำคัญ, วันครบรอบเหตุการณ์สำคัญ เป็นต้น
  • พิมพ์ออกมาเป็นที่ระลึกเนื่องในกิจกรรมพิเศษ เช่น งานกาชาด, วันสงกรานต์, วันปีใหม่, วันต่อต้านโรคเอดส์ เป็นต้น
  • พิมพ์ออกมาเป็นที่ระลึกเพื่อเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ เช่น ธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังของประเทศนั้นๆ, งานศิลปะจิตรกรรมฝาผนัง, สัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เช่น แมวสีสวาท เป็นต้น

โดยแสตมป์ที่ระลึกเกิดขึ้นมา หลังจากความต้องการในการสะสมแสตมป์ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น จึงสร้างสรรค์แสตมป์ที่สวยงาม มีเรื่องราว คุณค่าขึ้นมา โดยแสตมป์ที่ระลึกชุดแรกๆ ของโลก เช่น แสตมป์ของสหรัฐอเมริการูป Abraham Lincoln ซึ่งจำหน่ายในปี ค.ศ. 1866 หลังจากเขาถูกลอบสังหารใน 1 ปีถัดมา เป็นต้น ส่วนแสตมป์ดวงแรกของโลกที่มีข้อความแสดงความระลึก คือ แสตมป์ของ New South Wales ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งออกในปี ค.ศ. 1888 มีข้อความปรากฏว่า ‘ONE HUNDRED YEARS’ โดยออกมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ100 ปีของการก่อตั้งนั่นเอง

  1. แสตมป์ใช้งานเฉพาะกรณี

จัดเป็นส่วนหนึ่งของแสตมป์ทั่วไป หากแต่มีจุดมุ่งหมายในการพิมพ์ขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะทาง ยกตัวอย่าง เช่น แสตมป์สำหรับ Airmail, แสตมป์สำหรับบริษัทที่ต้องส่งจดหมายจำนวนมหาศาล, แสตมป์ที่พิมพ์ขึ้นมาเพื่อใช้งานในหน่วยงานของรัฐบาล เป็นต้น

แสตมป์ตลกแสตมป์ทั่วไป แต่ดันกลายเป็นของหายาก

สำหรับแสตมป์ประเภทนี้ เกิดจากความผิดปกติระหว่างการพิมพ์ พูดง่ายๆ คือไม่ได้ตั้งใจสร้างรูปแบบนี้ขึ้นมา โดยอาจเกิดขึ้นจากความบังเอิญในบางแผ่น หรือเกิดขึ้นในจุดเล็กๆ เป็นต้น เช่น เลอะหมึก, รอยปรุเคลื่อน, พิมพ์ทับ หรืออาจเกิดจากรอยตำหนิบนแม่พิมพ์ เป็นต้น โดยส่งผลให้แสตมป์เกิดความความผิดพลาดขึ้นมา หากแต่อย่างไรก็ตามแสตมป์ตลกนำมาใช้งานได้จริงทางไปรษณีย์ แต่ก็ไม่ค่อยมีใครใช้กันหรอกถ้ารู้ว่าเป็นแสตมป์ตลก เพราะเป็นที่นิยมนำมาสะสมโดยแสตมป์ตลกบางดวง มีค่ามากกว่าแสตมป์จริงเสียอีก เนื่องจากกลายเป็นของหายากไปโดยปริยายนั่นเอง

ถึงแม้ในปัจจุบันนี้งานอดิเรกสะสมแสตมป์จะลดน้อยลง อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงต่างๆ แต่เรื่องราวในอดีตอันทรงคุณค่าเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ใช้ในการเล่าขานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

4 แสตมป์สัตว์สงวนในท้องทะเล หายาก

ถึงแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไป เทคโนโลยีอันรวดเร็วความสะดวกสบายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ผู้คนสามารถติดต่อถึงกันได้เพียงใช้เวลาเสี้ยววินาที ทำให้สิ่งหนึ่งที่เคยใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารของผู้คน กลายมาเป็นของสะสมที่มีค่า จัดเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่ง ที่ยังคงได้รับความนิยมจากผู้สะสมอย่างไม่เสื่อมคลาย สิ่งนั้นก็คือ ‘แสตมป์’ นั่นเอง ซึ่งในปี 2019 ไปรษณีย์ไทย ได้พิมพ์แสตมป์สะสมชุด ‘สัตว์ป่าสงวนในท้องทะเล’ ที่มีความสวยงามออกมาให้ประชาชนได้สะสมกัน

แสตมป์ 4 สัตว์ป่าสงวนในท้องทะเล

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ออกแบบพร้อมพิมพ์แสตมป์ไทย ภายใต้ชุดสัตว์ป่าสงวน จำนวน 4 แบบ 4 ดวง ได้แก่…

  • ภาพวาดวาฬบรูด้า – Balaenoptera edeni
  • วาฬโอมูระ – Balaenoptera omurai
  • ปลาฉลามวาฬ – Rhincodon typus
  • เต่ามะเฟือง – Dermochelys coriacea

ซึ่งสัตว์น้ำทั้ง 4 ชนิดนี้ ได้รับการประกาศให้กลายเป็นสัตว์ป่าสงวนประเภทใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าประจำปี พ.ศ.2562 โดยมาพร้อมตราสัญลักษณ์ของ World Wildlife Fund ออกจำหน่ายเพียงดวงล่ะ 3 บาทเท่านั้น โดยชุดหนึ่งมีจำนวน 12 บาท พิมพ์เพียง 5 แสนชุดเท่านั้น หมดแล้วหมดเลยและในชุดแรกของการจัดจำหน่ายราคา 23 บาท มาพร้อมไดคัต จำนวน 2 แผ่น ราคาชุดละ 20 บาทเท่านั้น จำหน่ายวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 สำหรับผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งหนทั่วประเทศ

แสตมป์ 4 สัตว์ป่าสงวนในท้องทะเล ซื้อผ่านทางออนไลน์ได้

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อผ่านทางออนไลน์ สามารถซื้อได้ทั้งทางหน้าเว็บไซต์และ Application :: thailandpostmart.com หรือโทรสอบถามเบอร์ 1545

เรื่องน่ารู้เหตุใดสัตว์น้ำ 4 ตัวนี้จึงกลายมาเป็นสัตว์สงวน

อ้างอิงจากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถระบุได้ว่า ในปัจจุบันนี้…

วาฬบรูด้า ประมาณ  65 ตัว สามารถพบวาฬชนิดนี้ในทะเลอบอุ่นทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยพบมากในบริเวณอ่าวไทย อีกทั้งยังพบได้ในจังหวัดที่มีชายทะเลเกือบทุกจังหวัด หากแต่จะพบได้บ่อยที่ทะเลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วาฬโอมูระ ประมาณ 20 ตัว จัดเป็นวาฬสายพันธุ์หายากอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์วาฬแกลบซึ่งหาได้อย่างยากยิ่งในปัจจุบันนี้ อีกทั้งยังมีผู้คนรู้จักน้อยด้วย

ฉลามวาฬ ประมาณ 100 ตัว จัดเป็นปลาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดโตเต็มวัย มีขนาดใหญ่กว่า 10 เมตร โดยขนาดตัวใหญ่ที่สุดที่เคยมีการบันทึกมา ยาวถึง 20 เมตร และหนักถึง 42 ตัน! ซึ่งหลายๆ คนอาจจะจินตนาการถึงความใหญ่ไม่ออกเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามถึงแม้น้องฉลามวาฬ จะถูกจัดให้เป็นพวกหนึ่งของปลาฉลาม หากแต่เรื่องของการกินนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยภายในปากของน้องฉลามวาฬประกอบด้วยฟันซี่ขนาดเล็ก เท่าหัวไม้ขีดจำนวน 3,000 ซี่ และกินอาหารด้วยการกรองแพลงก์ตอน รวมทั้งสัตว์ทะเลตัวเล็กๆ เป็นอาหาร ด้วยลวดลายบนตัวที่เป็นจุดๆ แลดูน่ารัก ทำให้น้องฉลามวาฬ ถูกนำมาสร้างเป็นมาสคอตและตุ๊กตาน่ารักมากมาย หากแต่ถึงกระนั้นก็อย่าลืมว่าสถานการณ์จริงในทะเลของน้องฉลามวาฬเข้าขั้นอันตรายแล้ว

เต่ามะเฟืองไม่ทราบจำนวนแน่ชัด – เป็นเต่าทะเลประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นเต่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเอกลักษณ์อยู่ที่กระดองจะมีรูปร่างคล้ายกับผลของมะเฟือง ในประเทศไทยของเราพึ่งขึ้นมาวางไข่บริเวณ ชายหาดพังงาถึง 3 ครั้ง ในช่วงปลายปี พ.ศ.2561 และช่วงต้นปี พ.ศ.2562

โดยการขึ้นบัญชีสัตว์สงวนในประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้มีมากถึง 19 ชนิด จากเดิม 15 ชนิด ก่อนหน้านี้ในประเทศไทยมีพะยูน เป็นเพียงสัตว์ทะเลชนิดเดียวเท่านั้น หากแต่ปัจจุบันกลับมีสัตว์ทะเลเพิ่มเป็น 5 ชนิด ถึงเวลาที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง