-stamp-

ข่าว แสตมป์ของพ่อ

นิทรรศการ “แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นการจัดนิทรรศการขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนชาวสยามทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มต้นตั้งแต่การพระราชสมภพ และช่วงเวลาตลอด 70 ปี ในการครองราชย์ พร้อมทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆ ผ่านดวงแสตมป์ นอกจากนี้ยังเป็นการถวายความอาลัยพร้อมกับการน้อมรำลึกถึงกระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการดังกล่าวทุกท่านจะได้รับโปสการ์ดและบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากรของรัชกาลที่ 9 เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก

-stamp

ภายในงานไปรษณีย์ไทยได้มีการคัดสรรแสตมป์เฉพาะชุดที่มีความเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 9 มีจำนวนทั้งหมด 79 ชุด 353 แบบ ถูกนำเสนอในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดการจดจำได้ง่ายของผู้ที่เข้าร่วมภายในนิทรรศการ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนหลักๆ ประกอบไปด้วย โซนที่ 15 พฤษภาคม 2493 ปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย, โซนที่ 2 พระองค์ คู่พระบารมี, โซนที่ 3 4 ภาคเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร, โซนที่ 4 9 ทำ เพื่อพสกนิกร และโซนที่ 5 3 คำสอน ศาสตร์พระราชา นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำโปสการ์ดที่ระลึกสุดพิเศษมีทั้งหมด 5 แบบ เอาไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานทุกคนถือว่าเป็นงานแสตมป์เพื่อระลึกถึงพระองค์ทานอย่างแท้จริง

stamps_

ข่าว รักษ์โลก…รักแสตมป์

โครงการ รักษ์โลก…รักแสตมป์ ต้องย้อนกลับไปถึงที่มาจากไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรและฟุตบอลโลกรุ่นเก่าๆ ที่หมดอายุการใช้งานก็ได้มีการนำไปรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนเป็นหลัก โครงการนี้ได้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ดำเนินการรีไซเคิลไปรษณียบัตรจำนวนมหาศาลกว่า 8 ล้านฉบับ โดยได้มีการนำมาทำเป็นชั้นวางหนังสือถึง 200 ตัว ก่อนหน้านี้ทางไปรษณีย์ไทยเองก็เคยได้มอบหนังสือคู่มือแสตมป์ พร้อมหนังสือภาพแสตมป์ทั้งหมด 2,000 เล่ม ให้กับโรงเรียนในสังกัด กทม. ห้องสมุดประชาชน รวมไปถึงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

-stamps

 

ทำให้เล็งเห็นว่าในครั้งนี้ก็ควรมอบชั้นวางหนังสือให้กับเด็กๆ ไปด้วยเพื่อที่เด็กๆ เหล่านี้จะได้ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับหนังสือได้ โครงการดังกล่าวนี้นับเป็นโครงการที่ใช้การบริหารจัดการทรัพยากรที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้งานแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการนำไปรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไป ทางเอสซีจี เองก็ได้มีการยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นึกถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหลัก เป็นการต่อยอดทางความคิดเพื่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ดีๆ ต่อสังคม เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับการใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ