-stamp_

เปิดนิทรรศการ “ดวงแรกแห่งแผ่นดิน” จัดแสดงแสตมป์ชุดแรกทั้ง 6 รัชกาล

ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 134 ปี สำหรับการดำเนินกิจการในนามไปรษณีย์ไทย พร้อมกับที่มีการจัดพิมพ์แสตมป์อันเปรียบได้กับเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงในยุคปัจจุบัน และเนื่องในวโรกาสสำคัญที่ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทางไปรษณีย์ไทยจึงได้มีการจัดนิทรรศการ “ดวงแรกแห่งแผ่นดิน 6 รัชสมัยในดวงตรา” ขึ้นมา หากย้อนกลับไปถึงกว่า 134 ปีที่มีไปรษณีย์ไทย มีแสตมป์ถูกผลิตขึ้นมามากกว่า 3,000 แบบ พร้อมกันนี้เนื่องในโอกาสสำคัญไปรษณีย์ไทยจึงได้ออกแสตมป์ชุดแรกของรัชกาลที่ 10 ด้วย  นิทรรศการพิเศษเฉลิมพระเกียรติแสดงแสตมป์ที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

-stamp.

บดินทรเทพยวรางกูร รวมไปถึงแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ชุดแรกของทั้ง 5 รัชกาลก่อนหน้านี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ชุด เริ่มกันมาตั้งแต่ชุดแรกเป็นชุดปฐมบทตราไปรษณียากรที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแสตมป์ในสยามประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยชุด โสฬศ ออกจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 ถือว่าเป็นแสตมป์ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ก็ยังมีแสตมป์ที่น่าสนใจของทุกรัชกาลภายในงานนี้ด้วย ถือเป็นการย้อนวันวานที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสำหรับนิทรรศการดังกล่าว

-stamp-

ข่าว แสตมป์ของพ่อ

นิทรรศการ “แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นการจัดนิทรรศการขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนชาวสยามทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มต้นตั้งแต่การพระราชสมภพ และช่วงเวลาตลอด 70 ปี ในการครองราชย์ พร้อมทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆ ผ่านดวงแสตมป์ นอกจากนี้ยังเป็นการถวายความอาลัยพร้อมกับการน้อมรำลึกถึงกระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการดังกล่าวทุกท่านจะได้รับโปสการ์ดและบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากรของรัชกาลที่ 9 เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก

-stamp

ภายในงานไปรษณีย์ไทยได้มีการคัดสรรแสตมป์เฉพาะชุดที่มีความเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 9 มีจำนวนทั้งหมด 79 ชุด 353 แบบ ถูกนำเสนอในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดการจดจำได้ง่ายของผู้ที่เข้าร่วมภายในนิทรรศการ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนหลักๆ ประกอบไปด้วย โซนที่ 15 พฤษภาคม 2493 ปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย, โซนที่ 2 พระองค์ คู่พระบารมี, โซนที่ 3 4 ภาคเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร, โซนที่ 4 9 ทำ เพื่อพสกนิกร และโซนที่ 5 3 คำสอน ศาสตร์พระราชา นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำโปสการ์ดที่ระลึกสุดพิเศษมีทั้งหมด 5 แบบ เอาไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานทุกคนถือว่าเป็นงานแสตมป์เพื่อระลึกถึงพระองค์ทานอย่างแท้จริง