แสตมป์เรืองแสงเป็นอย่างไร ?

Fluorescent-stamp

‘ตราไปรษณียากร’ หรือที่เราเรียกกันอย่างสั้นๆ ว่า ‘แสตมป์’ ลักษณะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆ ภายในกระดาษนั้นประกอบด้วย ภาพ, รอยปรุ บางแผ่นอาจมีกลิ่นหอม สำหรับวัตถุประสงค์เดิมของการสร้าง ‘แสตมป์’ ขึ้นมานั้น ไปรษณีย์ทุกประเทศมีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ ติดหน้าซองจดหมายให้เห็นเด่นชัด ส่วนเหตุผลที่ต้องมีรอยปรุรอบดวงแสตมป์นั้น ก็เพื่อเพิ่มความง่าย เรียบ ในการฉีก และรอยฉีกที่ได้ ก็มีชื่อเรียกว่า ‘ฟันแสตมป์’ บริเวณด้านหลังใช้แปะของแสตมป์ จะมีกาวเคลือบอยู่ สามารถใช้ลิ้นเลียเพื่อทำให้กาวละลายได้ หากแต่บางคนคิดว่าเป็นการไม่สุภาพก็จะใช้น้ำเปล่ามาทาแทน โดยกระดาษใช้พิมพ์ จำเป็นต้องใช้กระดาษชนิดพิเศษพร้อมเครื่องหมายอันเป็นลักษณะต่างๆ เพื่อป้องกันการปลอมแปลง เช่น ลายน้ำ หรือ กระดาษมีลวดลายพิเศษคล้ายใยไหม เป็นต้น

แสตมป์เรืองแสง คืออะไร

แสตมป์เรืองแสง ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของแสตมป์ มีจุดประสงค์ในการสร้าง คือ เพื่อเพิ่มความเก๋ไก๋ สร้างความน่าจดจำ อีกทั้งยังทำให้เกิดการปลอมแปลงได้ยาก จากการใช้หมึกพิมพ์ประเภท ซึ่งสามารถเรืองแสงได้ในความมืด หรือ ต้องใช้แสงอัลตราไวโอเลตส่องเข้าไปเท่านั้น ถึงจะสามารถมองเห็นรูปโฉมอันแท้จริง ได้อย่างงดงาม

แสตมป์เรืองแสง ของประเทศไทย

  • แสตมป์ชุดนกกลางคืน ซึ่งนำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  • แสตมป์ชุดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  • ไปรษณีย์ไทย และ ไปรษณีย์ลาว ร่วมมือสร้างตราไปรษณีย์ยากรที่ระลึก เนื่องในเหตุการณ์ เปิดสะพานมิตรภาพไทย–ลาวแห่ง 2 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549

อุปกรณ์อื่นๆ ที่นำมาใช้ในการศึกษาแสตมป์เรืองแสง

  • แว่นขยาย สำหรับส่องดูรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างเจาะลึก
  • มาตรวัดฟันแสตมป์ สำหรับวัดขนาดของฟันแสตมป์
  • หลอดรังสีอัลตราไวโอเลต สำหรับใช้ดูหมึกเรืองแสง ซึ่งพิมพ์บนแสตมป์

นอกจากแสตมป์เรืองแสง ความงดงามของแสตมป์ ก็ยังมีในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย ถึงแม้หลายๆ คนจะมองว่าแสตมป์ จะเป็นเรื่องเก่า โบราณ คร่ำครึ หากแต่การสะสมแสตมป์ ก็มีเอกลักษณ์และความน่าสนใจมากมายที่คนรุ่นใหม่ ก็จำเป็นต้องศึกษาไว้ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาในการสื่อสารกันของผู้คนในสมัยก่อน แต่ก็ช่างเป็นความคิดที่เก๋และเข้าท่าทีเดียวนะ จากการใช้ตราสัญลักษณ์ในการจ่ายค่าส่งจดหมาย นำมาสร้างสรรค์จนบังเกิดเป็นผลงานศิลปะที่มีความน่าสนใจมากขนาดนี้ ถึงแม้ในปัจจุบันนี้แสตมป์ จะเป็นสิ่งของค่อนข้างหายากแล้ว แต่ในอดีตเป็นสิ่งของที่ทรงคุณค่า เป็นงานอดิเรก เป็นของสะสมอันแสดงถึงฐานะได้ทีเดียวล่ะ