แสตมป์มีกี่ประเภท มาเรียนรู้กันได้เลย

How-many-types-of-stamps-news-site

‘แสตมป์’ คือ หลักฐานชำระเงินค่าบริการไปรษณีย์ มีลักษณะเป็นกระดาษ 4 เหลี่ยมขนาดเล็ก ในอดีตการสะสมแสตมป์ถือเป็นงานอดิเรก ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของแสตมป์ได้หลายแบบ ตามปกติทั่วไปแล้ว นิยมแบ่งเป็นประเภท 3 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย

  1. แสตมป์ทั่วไป

มีจุดประสงค์ในการพิมพ์เพื่อใช้งานไปรษณีย์เป็นหลัก โดยเป็นแสตมป์ประเภทแรกที่ได้รับการพิมพ์ขึ้นมาใช้งาน ซึ่งค่าไปรษณีย์มีความหลากหลายทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของจงหมาย, ระยะทางของที่หมายที่จะส่งไป, ความเร่งด่วนของการส่ง เป็นต้น ตามปกติแล้วแสตมป์ทั่วไปมีให้เลือกหลายราคา โดยมีจำนวนพิมพ์ต่อล็อตสูง อีกทั้งในรูปแบบหนึ่งอาจมีการพิมพ์เพิ่มเติมหลายครั้ง เมื่อขาดตลาด

สำหรับภาพที่นำมาใช้พิมพ์ลงบนแสตมป์ทั่วไป มักจะประกอบด้วย ภาพของพระมหากษัตริย์, ภาพสวยงาม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของประเทศ เช่น ดอกไม้, สัตว์, อาคาร, สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น เรื่องน่ารู้ คือ แสตมป์ดวงแรกของโลกพิมพ์ภาพสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

สำหรับประเทศไทยในช่วงยุคแรกเริ่มในการไปรษณีย์ มักนำภาพพระมหากษัตริย์มาใช้ในการพิมพ์ หากแต่ต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมีการใช้รูปอื่นๆ เข้ามาผสมผสานสร้างแสตมป์สวยงามมากมาย เช่น ธงชาติ, รูปช้าง, รูปนก เป็นต้น

  1. แสตมป์ที่ระลึก

จัดเป็นแสตมป์พิเศษ พิมพ์ขึ้นในโอกาสต่างๆ รวมทั้งพิมพ์ในจำนวนจำกัด เมื่อจำหน่ายหมดแล้วก็ไม่อาจพิมพ์เพิ่มได้ โดยแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ เช่น…

  • พิมพ์ออกมาเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น วันครบรอบของบุคคลสำคัญ, วันครบรอบเหตุการณ์สำคัญ เป็นต้น
  • พิมพ์ออกมาเป็นที่ระลึกเนื่องในกิจกรรมพิเศษ เช่น งานกาชาด, วันสงกรานต์, วันปีใหม่, วันต่อต้านโรคเอดส์ เป็นต้น
  • พิมพ์ออกมาเป็นที่ระลึกเพื่อเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ เช่น ธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังของประเทศนั้นๆ, งานศิลปะจิตรกรรมฝาผนัง, สัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เช่น แมวสีสวาท เป็นต้น

โดยแสตมป์ที่ระลึกเกิดขึ้นมา หลังจากความต้องการในการสะสมแสตมป์ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น จึงสร้างสรรค์แสตมป์ที่สวยงาม มีเรื่องราว คุณค่าขึ้นมา โดยแสตมป์ที่ระลึกชุดแรกๆ ของโลก เช่น แสตมป์ของสหรัฐอเมริการูป Abraham Lincoln ซึ่งจำหน่ายในปี ค.ศ. 1866 หลังจากเขาถูกลอบสังหารใน 1 ปีถัดมา เป็นต้น ส่วนแสตมป์ดวงแรกของโลกที่มีข้อความแสดงความระลึก คือ แสตมป์ของ New South Wales ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งออกในปี ค.ศ. 1888 มีข้อความปรากฏว่า ‘ONE HUNDRED YEARS’ โดยออกมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ100 ปีของการก่อตั้งนั่นเอง

  1. แสตมป์ใช้งานเฉพาะกรณี

จัดเป็นส่วนหนึ่งของแสตมป์ทั่วไป หากแต่มีจุดมุ่งหมายในการพิมพ์ขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะทาง ยกตัวอย่าง เช่น แสตมป์สำหรับ Airmail, แสตมป์สำหรับบริษัทที่ต้องส่งจดหมายจำนวนมหาศาล, แสตมป์ที่พิมพ์ขึ้นมาเพื่อใช้งานในหน่วยงานของรัฐบาล เป็นต้น

แสตมป์ตลกแสตมป์ทั่วไป แต่ดันกลายเป็นของหายาก

สำหรับแสตมป์ประเภทนี้ เกิดจากความผิดปกติระหว่างการพิมพ์ พูดง่ายๆ คือไม่ได้ตั้งใจสร้างรูปแบบนี้ขึ้นมา โดยอาจเกิดขึ้นจากความบังเอิญในบางแผ่น หรือเกิดขึ้นในจุดเล็กๆ เป็นต้น เช่น เลอะหมึก, รอยปรุเคลื่อน, พิมพ์ทับ หรืออาจเกิดจากรอยตำหนิบนแม่พิมพ์ เป็นต้น โดยส่งผลให้แสตมป์เกิดความความผิดพลาดขึ้นมา หากแต่อย่างไรก็ตามแสตมป์ตลกนำมาใช้งานได้จริงทางไปรษณีย์ แต่ก็ไม่ค่อยมีใครใช้กันหรอกถ้ารู้ว่าเป็นแสตมป์ตลก เพราะเป็นที่นิยมนำมาสะสมโดยแสตมป์ตลกบางดวง มีค่ามากกว่าแสตมป์จริงเสียอีก เนื่องจากกลายเป็นของหายากไปโดยปริยายนั่นเอง

ถึงแม้ในปัจจุบันนี้งานอดิเรกสะสมแสตมป์จะลดน้อยลง อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงต่างๆ แต่เรื่องราวในอดีตอันทรงคุณค่าเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ใช้ในการเล่าขานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน