เปิดนิทรรศการ “ดวงแรกแห่งแผ่นดิน” จัดแสดงแสตมป์ชุดแรกทั้ง 6 รัชกาล

-stamp_

ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 134 ปี สำหรับการดำเนินกิจการในนามไปรษณีย์ไทย พร้อมกับที่มีการจัดพิมพ์แสตมป์อันเปรียบได้กับเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงในยุคปัจจุบัน และเนื่องในวโรกาสสำคัญที่ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทางไปรษณีย์ไทยจึงได้มีการจัดนิทรรศการ “ดวงแรกแห่งแผ่นดิน 6 รัชสมัยในดวงตรา” ขึ้นมา หากย้อนกลับไปถึงกว่า 134 ปีที่มีไปรษณีย์ไทย มีแสตมป์ถูกผลิตขึ้นมามากกว่า 3,000 แบบ พร้อมกันนี้เนื่องในโอกาสสำคัญไปรษณีย์ไทยจึงได้ออกแสตมป์ชุดแรกของรัชกาลที่ 10 ด้วย  นิทรรศการพิเศษเฉลิมพระเกียรติแสดงแสตมป์ที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

-stamp.

บดินทรเทพยวรางกูร รวมไปถึงแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ชุดแรกของทั้ง 5 รัชกาลก่อนหน้านี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ชุด เริ่มกันมาตั้งแต่ชุดแรกเป็นชุดปฐมบทตราไปรษณียากรที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแสตมป์ในสยามประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยชุด โสฬศ ออกจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 ถือว่าเป็นแสตมป์ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ก็ยังมีแสตมป์ที่น่าสนใจของทุกรัชกาลภายในงานนี้ด้วย ถือเป็นการย้อนวันวานที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสำหรับนิทรรศการดังกล่าว