พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวสะท้อนวัฒนธรรม

ไปรษณียากร หรือ แสตมป์ที่เราคุ้นเคยกันดี แต่เดิมนั้นใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงินค่าส่งจดหมาย หรือ พัสดุเท่านั้น ก่อนที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือ เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ให้นักสะสมได้ตามเก็บกันจากภาพแสตมป์ชุดในหัวข้อหลากหลายกันไป ไม่เพียงเท่านั้นกรมไปรษณีย์ได้ยกระดับแสตมป์ขึ้นมาอีกด้วยการสร้างพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรขึ้นมาเพื่อเก็บแสตมป์ รวมถึงเรื่องราวมากมายโดยพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์มีหลายแห่งแต่ที่เราอยากจะแนะนำก็คือ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ภูเก็ต

ข้อมูลเบื้องต้น

สำหรับพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต ถนนมนตรี ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ 9.30-17.30 น. ปิดวันอาทิตย์กับจันทร์ (การเปิดปิดบริการแยกกับส่วนการทำงานของไปรษณีย์) แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็หยุดด้วย พอเราไปยืนอยู่ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้บอกเลยว่า เอาแค่สีก็มองเห็นได้แต่ไกลแล้วอาคารเป็นทรงโบราณเก่าแก่ตามแบบดั้งเดิมที่เคยสร้างมา จุดเด่นสีเหลืองมัสตาร์ดของอาคารที่ตัดด้วยสีแดงเลือดหมูบริเวณบานหน้าต่าง บานประตู น่าจะทำให้เมองเห็นได้แต่ไกลทีเดียว

ประวัติของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

อาคารแห่งนี้นับตามประวัติจะได้ว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2473 อาคารหลังนี้ได้อยู่ในประวัติศาสตร์จดหมายเหตุของหัวเมืองปักษ์ใต้เมื่อครั้งรัชกาลที่ 6 ท่านยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ได้เล่าถึงกลุ่มอาคารไว้มากมาย รวมถึงอาคารไปรษณีย์โทรเลขแห่งนี้ด้วยว่า เดิมทีอาคารหลังนี้เป็นบ้านของพระอนุรักษ์(นุด) ท่านเป็นข้าหลวงกำกับราชการเมืองภูเก็จ(เขียนคำตามภาษาดั้งเดิม) ตอนนั้นมีอาคารหลายหลังหนึ่งในนั้นคือตึกเล็กซึ่งเป็นของบุตรพระยาวิชิตสงคราม จากนั้นได้เปลี่ยนเป็นที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ตัวอาคารสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว สีเขียว ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมกับยุโรป ได้รับอิทธิพลรูปแบบมาจากศิลปะแบบโรมันเนส หลังคาทรงปันหยา

หลังจากได้ใช้เป็นที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอยู่นาน ก็เกิดทรุดโทรมลงจนทำให้ต้องมีการบูรณะหลายครั้งสุดท้าย ก็ได้สร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ใหม่ขึ้นมาใกล้ๆ กัน ส่วนอาคารหลังนี้ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ไปรษณียากรภูเก็ต ก่อนจะมีการซ่อมแซมบำรุงอีกหลายครั้งแล้วยกขึ้นเป็นโบราณสถานของชาติในที่สุด ส่วนสีเหลืองเป็นการจงใจให้อาคารนี้เป็นเหมือนกับเมื่อครั้งเป็นที่ทำการไปรษณีย์ในสมัยก่อนนั่นเอง

จุดน่าสนใจด้านใน

พิพิธภัณฑ์ไปรษณียากรภูเก็ตแห่งนี้ต้องยอมรับเลยว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นองค์ความรู้ไว้อย่างดีมากทีเดียว ด้านในมีการจัดพื้นที่เป็นนิทรรศการต่างๆ มากมายหลายจุด อย่างเช่น พื้นที่แสดงจัดนิทรรศการด้านประวัติไปรษณียากรไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้น เราจะได้เห็นตัวอย่างไปรษณีย์ชุดแรกของไทย จากนั้นก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราววิวัฒนาการของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่ยุคแรกจนมาถึงปัจจุบันทำให้เราเข้าใจเรื่องราวจากอดีตได้ดีขึ้น

สองห้องไปรษณีย์ไทยใต้ร่มพระบารมี เป็นห้องที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับไปรษณียากรไทยกับพระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระเมตตาต่อไปรษณีย์ไทยมาตลอด สามจุดห้องสมุดตรงนี้เป็นหนังสือ นิตยสาร ที่เกี่ยวกับแสตมป์ไทยมากมาย บอกก่อนว่ายืนอ่านได้ แต่ไม่สามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้นะ และจุดสุดท้ายไฮไลต์ของงานนี้เลยก็คือ นิทรรศการรวบรวมที่สุดของแสตมป์ไทย ไม่ว่าจะเป็นแสตมป์เก่า แสตมป์หายาก หรือ แสตมป์สะสมพิเศษที่มีจำนวนจำกัด ไม่ได้จัดทำขึ้นมาใหม่อีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็น แสตมป์ชุดแรกของไทย แสตมป์พิมพ์ด้วยทองคำดวงแรกของไทย แสตมป์รวมพระมหากษัตริย์มากที่สุด จนถึงแสตมป์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาคใต้ก็มีให้ได้เห็นกันด้วย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่อย่างมาก บางคนไม่เคยเห็นแสตมป์มาก่อน (รู้จักแต่แสตมป์เซเว่น) ก็น่าจะมาเห็นแสตมป์จริงๆ สักครั้งหนึ่ง