ที่มาของตราไปรษณียากรไทย

ตราไปรษณียากร หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า “แสตมป์” เป็นตราที่ใช้ในการชำระค่าไปรษณียากร ซึ่งในอดีตจะหาซื้อได้ตามที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะมีราคาที่ระบุเอาไว้บนตราอย่างชัดเจน หน้าที่หลักของมันก็เอาไว้ใช้ผนึกซองจดหมาย แต่นอกจากนี้แล้วพวกมันยังได้รับความนิยมแบบอื่นอีกด้วย นั่นก็คือ “การสะสม” มีผู้คนจำนวนมากนิยมสะสมแสตมป์ เพราะความหลากหลายและสวยงามที่ไม่ซ้ำกัน โดยภาพนี่นำมาใช้มักจะเป็นบุคคลสำคัญ หรือภาพสิ่งของต่างๆ ที่ผู้คนมองว่าเป็นแหล่งเรียนรู้รอบตัวที่ดี

ผู้ที่คิดค้นแสตมป์เป็นชาติแรกคือ “ประเทศอังกฤษ” พวกเขาสร้างแสตมป์ดวงแรกของโลกออกมาในปี พ.ศ. 2383 เป็นแสตมป์มูลค่า 1 เพนนี โดยใช้ภาพสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นสัญลักษณ์ ปัจจุบันนี้มีการนำมาประมูลกันเป็นมูลค่ากว่า 3000-4000 เหรียญสหรัฐ สำหรับแสตมป์ดวงแรกของไทยยังไม่เกินจนกระทั่งประมาณ 43 ปีต่อมา คือปี พ.ศ. 2426 ได้ถือกำเนิด “แสตมป์โสฬศ” เป็นชุดแรกของประเทศไทยที่มีการนำภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาใช้

ความนิยมในการสะสมแสตมป์

นักสะสมมีอยู่หลายแบบ ไม่ว่าพวกเขาจะสะสมของชนิดใด ก็มักจะมีจุดประสงค์เป็นของตัวเอง ซึ่งเราก็ได้ยกตัวอย่างประเภทของนักสะสมกลุ่มใหญ่ที่พบเจอได้มากที่สุด ได้แก่

1.นักสะสมเชิงประวัติศาสตร์ คนที่สะสมแสตมป์แบบนี้ จะมักเก็บสะสมเฉพาะที่ใช้แล้ว เพราะจะมีตราประทับที่บ่งบอกเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา ในช่วงเวลาที่มันถูกประทับตรา

2.นักสะสมเฉพาะเรื่อง ปกติแล้วแสตมป์มักจะออกมาเป็นชุด เช่น ชุดรถไฟ ชุดเครื่องบิน สัตว์ ดอกไม้ ทะเลภูเขา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ธงชาติ บุคคลสำคัญ วันชาติ และอื่นๆ ถือเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มักจะเก็บสะสมกันเป็นเล่ม เวลาปิดดูมักจะให้ความเพลินเพลินและความรู้รอบตัว

3.นักสะสมตราประทับ จะเป็นการสะสมเฉพาะตราประทับของไปรษณีย์ตามช่วงระยะเวลาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันก็เริ่มสะสมได้ ถ้าเกิดมีตราประทับหายากก็มักจะเก็บไว้ทั้งซอง

4.นักสะสมไปรษณีย์อากาศ เป็นการสะสมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน อย่างเช่นจดหมายที่ขนส่งโดยอากาศยานเป็นครั้งแรก หรือ การส่งจดหมายไปดวงจันทร์ ก็เคยกลายเป็นเรื่องที่ฮือฮากันมาก่อนในสมัยอดีต

5.นักสะสมตำนานไปรษณีย์ เพื่อศึกษาความเป็นมาของการไปรษณีย์ โดยตามหลักแล้วผู้ที่สะสมเชิงตำนานจะต้องเริ่มตั้งแต่ในช่วงก่อน พ.ศ. 2418 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แสตมป์เพิ่งจะถือกำเนิดได้ไม่นานโดยค่อยๆ เริ่มสะสมเป็นลำดับว่าในสมัยก่อนมีการใช้แสตมป์ชนิดใดบ้าง ที่ประเทศไทยเคยใช้ก่อนที่จะมีตราไปรษณียากรเป็นของตนเอง