ข่าว แสตมป์ของพ่อ

-stamp-

นิทรรศการ “แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นการจัดนิทรรศการขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนชาวสยามทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มต้นตั้งแต่การพระราชสมภพ และช่วงเวลาตลอด 70 ปี ในการครองราชย์ พร้อมทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆ ผ่านดวงแสตมป์ นอกจากนี้ยังเป็นการถวายความอาลัยพร้อมกับการน้อมรำลึกถึงกระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการดังกล่าวทุกท่านจะได้รับโปสการ์ดและบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากรของรัชกาลที่ 9 เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก

-stamp

ภายในงานไปรษณีย์ไทยได้มีการคัดสรรแสตมป์เฉพาะชุดที่มีความเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 9 มีจำนวนทั้งหมด 79 ชุด 353 แบบ ถูกนำเสนอในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดการจดจำได้ง่ายของผู้ที่เข้าร่วมภายในนิทรรศการ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนหลักๆ ประกอบไปด้วย โซนที่ 15 พฤษภาคม 2493 ปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย, โซนที่ 2 พระองค์ คู่พระบารมี, โซนที่ 3 4 ภาคเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร, โซนที่ 4 9 ทำ เพื่อพสกนิกร และโซนที่ 5 3 คำสอน ศาสตร์พระราชา นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำโปสการ์ดที่ระลึกสุดพิเศษมีทั้งหมด 5 แบบ เอาไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานทุกคนถือว่าเป็นงานแสตมป์เพื่อระลึกถึงพระองค์ทานอย่างแท้จริง