ข่าว รักษ์โลก…รักแสตมป์

stamps_

โครงการ รักษ์โลก…รักแสตมป์ ต้องย้อนกลับไปถึงที่มาจากไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรและฟุตบอลโลกรุ่นเก่าๆ ที่หมดอายุการใช้งานก็ได้มีการนำไปรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนเป็นหลัก โครงการนี้ได้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ดำเนินการรีไซเคิลไปรษณียบัตรจำนวนมหาศาลกว่า 8 ล้านฉบับ โดยได้มีการนำมาทำเป็นชั้นวางหนังสือถึง 200 ตัว ก่อนหน้านี้ทางไปรษณีย์ไทยเองก็เคยได้มอบหนังสือคู่มือแสตมป์ พร้อมหนังสือภาพแสตมป์ทั้งหมด 2,000 เล่ม ให้กับโรงเรียนในสังกัด กทม. ห้องสมุดประชาชน รวมไปถึงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

-stamps

 

ทำให้เล็งเห็นว่าในครั้งนี้ก็ควรมอบชั้นวางหนังสือให้กับเด็กๆ ไปด้วยเพื่อที่เด็กๆ เหล่านี้จะได้ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับหนังสือได้ โครงการดังกล่าวนี้นับเป็นโครงการที่ใช้การบริหารจัดการทรัพยากรที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้งานแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการนำไปรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไป ทางเอสซีจี เองก็ได้มีการยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นึกถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหลัก เป็นการต่อยอดทางความคิดเพื่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ดีๆ ต่อสังคม เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับการใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ