stamp_

ความชอบส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถห้ามกันได้ ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่แล้วเดือดร้อนใครนั่นก็ไม่ใช่ปัญหา ส่วนใหญ่แล้วความชื่นชอบในเรื่องต่างๆ มักจะมีปัจจัยหลายประเด็นที่ทำให้เกิดความชื่นชอบในสิ่งนั้นๆ การสะสมแสตมป์เองก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเกี่ยวกับการแสดงออกในด้านความชื่นชอบของการทำในสิ่งที่ตนเองรัก เราจะเห็นว่าการสะสมแสตมป์เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากๆ คนไทยเองก็มีไม่ใช่น้อยที่รักในการสะสมแสตมป์ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ที่ทำอย่างมากเหมือนกัน

ประเภทแสตมป์ที่ใช้ในการสะสม

การสะสมแสตมป์ส่วนมากแล้วมักจะทำกันเป็นงานอดิเรกเสียมากกว่า ซึ่งประเภทในการสะสมแสตมป์ก็จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ประกอบด้วย

  1. แสตมป์แบบยังไม่ได้ใช้ – ถือว่าเป็นแสตมป์ที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น ลักษณะของแสตมป์ยังมีความสมบูรณ์อยู่ ไม่มีร่องรอยของการประทับตราไปรษณีย์ใดๆ ทั้งสิ้น กาวตรงด้านหลังของแสตมป์ยังคงเหนียวและสามารถใช้งานได้ ส่วนมากมักเป็นแสตมป์ที่ทำออกมาเป็นกรณีพิเศษ
  2. แสตมป์แบบที่ใช้งานแล้ว – เป็นแสตมป์ที่นับว่าผ่านการใช้งานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีร่องรอยการประทับตราไปรษณีย์ กาวด้านหลังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากผ่านการใช้งานมาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งแสตมป์แบบนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปบนซองจดหมาย

stamp

การสะสมแสตมป์ในรูปแบบต่างๆ

  1. เลือกสะสมแสตมป์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสิ่งของอื่นๆ ที่ทำการสะสมเกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ที่ถูกออกจำหน่าย อาทิ ซองที่ระลึก, ชีทที่ระลึก, บัตรตราไปรษณียากรที่ระลึก, ซองวันแรกจำหน่าย หรือบัตรตราไปรษณียากร
  2. เลือกสะสมสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ เช่น ไปรษณียบัตร, ซองจดหมายมาตรฐาน, สมุดตราไปรษณียาการเล่มเล็ก, จดหมายอากาศ, ป้ายลงทะเบียน เป็นต้น
  3. เลือกสะสมตราประทับที่อยู่บนแสตมป์ ไปรษณียบัตร หรือซองจดหมาย
  4. เลือกสะสมแสตมป์ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือแสตมป์ที่ออกมาในช่วงเทศกาลพิเศษ

stamp-

เทคนิคการเก็บรักษาแสตมป์

  1. เก็บในพื้นที่ที่ไม่อับชื้น อุณหภูมิไม่สูง ห้ามโดนแสงแดด ปลอดสัตว์จำพวกแมลง มอด ปลวก ถ้าหากว่าเป็นประเทศไทยก็ควรเลือกเก็บไว้ที่ห้องแอร์แต่อาจไม่ได้จำเป็นต้องเปิดตลอด
  2. อัลบั้มแสตมป์ควรใช้แบบที่มีเมาท์ในตัว หรืออาจต้องมีการห่อเมาท์เพื่อป้องกันการขีดข่วน
  3. ต้องวางอัลบั้มแสตมป์ในแนวตั้ง เป็นการป้องกันไม่ให้แสตมป์ติดกับตัวอัลบั้ม รวมถึงไม่ให้รอยนูนของแสตมป์ใหม่หายไป
  4. ต้องใช้การจับแสตมป์ด้วยปากคีบเท่านั้น

สิ่งเหล่านี้นับเป็นพื้นฐานง่ายๆ ที่เหล่าบรรดานักสะสมแสตมป์ทั้งหลายควรรู้ และเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายไม่มีอะไรซับซ้อน ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขได้ไม่ยาก